Ontvang nu 40% korting op alle kleren voor MannenVrouwen * Tijdelijk beschikbaar.

Privacy voorwaarden

Privacy voorwaarden

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 01 januari 2010.
Wij respecteren de privacy van bezoekers aan onze websites. Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om te beschrijven hoe onze websites werken en hoe wij de informatie verzamelen, gebruiken en delen die wij verkrijgen van onze onlinebezoekers.

Deze privacyverklaring geldt voor www.tonerwebshop.nl en alle andere interne en externe websites, op het web gehoste toepassingen, webpagina’s en/of webeigendommen die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door Toner Webshop.

De volgende onderwerpen komen aan bod in deze privacyverklaring:

1. Het verzamelen van persoonsgegevens van websitebezoekers
2. Het verzamelen van andere gegevens
3. Het gebruik van persoonsgegevens
4. Het delen van persoonsgegevens
5. Het beschermen van persoonsgegevens
6. De overdracht van persoonsgegevens naar andere landen
7. Het gebruik van websites van andere bedrijven dan Pitney Bowes
8. Uw keuzen
9. Ons recht om deze privacyverklaring te wijzigen

Het verzamelen van persoonsgegevens van websitebezoekers

Om u toegang tot bepaalde services of gegevens op onze Sites te bieden, kunnen wij verlangen dat u bepaalde persoonsgegevens opgeeft. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw naam, schermnaam of abonneenaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, wachtwoord voor toegang tot onze services, betaalwijze en indien van toepassing betalingsgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum van een creditcard voor onlineaankopen.
Tevens verzamelen en volgen wij automatisch (1) informatie over de domeinnaam van thuisservers, het IP-adres, het type clientcomputer en het type webbrowser van bezoekers aan onze Sites, alsmede (2) getotaliseerde en specifieke informatie over de pagina’s die worden geopend door bezoekers.

Het verzamelen van andere gegevens

Toner Webshop gebruikt diverse hulpmiddelen en technieken om automatisch gegevens te verzamelen waaronder cookies, clickstream en webbakens.

Cookies
Onze websites maken gebruik van een technologie genaamd “cookies”, zodat wij onze bezoekers beter kunnen bedienen wanneer zij een product kopen op onze Sites, aanvullende informatie over ons bedrijf, producten of services aanvragen of deelnemen aan diverse activiteiten die worden vermeld op onze Sites. Een cookie bestaat uit een tekstbestand dat op de vaste schijf van de computer van een gebruiker wordt geplaatst wanneer bepaalde websites worden bezocht.
Deze cookies kunnen door ons of door externe leveranciers worden geplaatst en worden gebruikt om gegevens te verkrijgen zoals de gebruikersnaam van een bezoeker, de inhoud van een winkelwagen en webpagina’s of advertenties die zijn bekeken door de bezoeker. Wanneer de bezoeker opnieuw naar onze Sites gaat, kunnen wij hem of haar herkennen aan de internetcookie zodat wij de gebruikerservaring kunnen aanpassen voor de bezoeker.
U kunt uw browser zodanig instellen dat er een bericht wordt weergegeven wanneer u een cookie ontvangt. Daarna kunt u vervolgens bepalen of u de cookie wel of niet wilt accepteren. Het is evenwel mogelijk dat u zonder cookies de functies van onze Site niet volledig kunt benutten. Als u cookies uitschakelt of weigert, kunt u bijvoorbeeld geen aankopen doen op onze Sites.
Clickstream
Op sommige van onze Sites kan informatie worden verzameld over de “clickstream” van onze klanten tijdens het bezoek aan onze Sites. De clickstream-gegevens bestaan uit de pagina’s waarvan bezoekers afkomstig zijn, de navigatiepaden die bezoekers hebben gevolgd en de gedeelten van de Sites die zij hebben bezocht.
Van tijd tot tijd houden wij dergelijke gegevens binnen en buiten onze Sites bij. Bovendien kunnen wij van tijd tot tijd clickstream-gegevens bijhouden en koppelen aan persoonsgegevens die u aan ons verstrekt om u informatie en andere voordelen te bieden, bijvoorbeeld producten en services waarmee uw klantenervaring wordt verbeterd.

Webbaken
Bepaalde e-mailcommunicatie die u van ons ontvangt kan “webbakens” bevatten. Webbakens bestaan uit een regelcode op onze Sites waarmee een kleine grafische afbeelding vanaf een andere website of een advertentieserver van derden wordt geleverd. Het webbaken is mogelijk niet zichtbaar omdat het doorgaans 1×1 pixel groot is en ontworpen is om over te vloeien in de achtergrond van een webpagina. Met webbakens kunnen derden informatie verkrijgen zoals het IP-adres van de computer waarmee de pagina is gedownload die het webbaken bevat, de URL van de pagina die het webbaken bevat, het tijdstip waarop de pagina is bekeken die het webbaken bevat, het type browser dat is gebruikt om de pagina te bekijken en de informatie in cookies die zijn ingesteld door de derde partij. Wij kunnen webbakens gebruiken om bijvoorbeeld de effectiviteit van advertentiebanners in onze e-mailzendingen te controleren.
Het gebruik van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij via onze sites verzamelen wordt onder andere gebruikt voor de afhandeling van orders en informatieaanvragen, voor marketing en reclame voor producten van Toner Webshop en andere organisaties waarvoor u volgens ons belangstelling kunt hebben, voor feedbackdoeleinden, voor een statistische analyse van gebruikersgedrag, voor het ontwikkelen of verbeteren van producten, voor het verbeteren van de inhoud, voor meldingen over aanstaande gebeurtenissen en voor aanpassingen aan de inhoud en lay-out van onze sites. Namen, post- en e-mailadressen en telefoonnummers die via onze sites worden verzameld, kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen over onze producten en services en aanstaande gebeurtenissen waarvoor u volgens ons mogelijk belangstelling hebt.
Wij kunnen de persoonsgegevens die u aan Toner Webshop verstrekt, ook voor interne doeleinden gebruiken, zoals het beheer en de exploitatie van onze Sites, gegevensanalyse en compliance met onze wettelijke verplichtingen, beleidsregels en procedures.

Het delen van persoonsgegevens
We zullen geen persoonsgegevens van bezoekers van onze site delen of op andere wijze verstrekken, behalve zoals hier wordt beschreven en is toegestaan volgens de wet. Toner Webshop kan uw persoonsgegevens delen met derden die services voor en ten behoeve van ons uitvoeren (bijvoorbeeld creditcardbedrijven, financiële instellingen, transportbedrijven, consultants, adviseurs en marktonderzoeksbedrijven). Serviceproviders en leveranciers moeten zorgdragen voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens die zij van ons ontvangen en zij mogen deze niet voor andere doelen gebruiken dan oorspronkelijk gepland. Wij kunnen tevens persoonsgegevens verstrekken als dit naar ons oordeel noodzakelijk of aangewezen is om fraude, letsel of schade voor personen of eigendommen te voorkomen, om onze rechten of de rechten van anderen te beschermen of wanneer dit vereist is met betrekking tot geldende wetten, verordeningen of een juridische procedure.
We kunnen de persoonsgegevens die wij over u verzamelen, ook verstrekken, verhuren, verkopen of op andere wijze delen voor marketingcampagnes die door ons worden uitgevoerd of worden uitgevoerd door andere bedrijven of organisaties die producten of services aanbieden waarvoor onze klanten volgens ons mogelijk belangstelling hebben. Afhankelijk van de lokale wetgeving kunt u het gebruik en/of het delen van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden toestaan of weigeren in het gedeelte Uw keuzen verderop.

Het beschermen van persoonsgegevens
Wij hebben passende administratieve, technische en fysieke maatregelen genomen om de persoonsgegevens de u verstrekt op onze sites te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, onthulling, wijziging of vernietiging.

De overdracht van persoonsgegevens naar andere landen
Waar dit is toegestaan volgens de lokale wetgeving en regelgeving, kunnen wij de persoonsgegevens die wij verzamelen op onze sites, overbrengen naar andere landen waar wij en onze serviceproviders activiteiten uitvoeren, maar wij zullen dit alleen doen voor de hierboven beschreven doelen. Wanneer wij uw persoonsgegevens overbrengen naar andere landen zullen wij deze gegevens beschermen zoals wordt beschreven in deze privacyverklaring, tenzij de geldende wetten anders bepalen.
Het gebruik van websites van andere bedrijven dan Toner Webshop.
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op gegevens die worden verzameld tijdens uw gebruik van de sites. Onze sites kunnen koppelingen bevatten naar andere websites die onafhankelijk kunnen opereren van Toner Webshop. Deze en andere websites kunnen ook verwijzingen of koppelingen naar onze sites bevatten.
Toner Webshop is niet verantwoordelijk voor de privacyprocedures of inhoud van dergelijke andere websites die niet van Toner Webshop zijn. Wij raden u aan de privacyverklaring te lezen van elke andere site die u gebruikt.

Uw keuzen
Als u uw persoonsgegevens wilt bijwerken of verwijderen, zich wilt afmelden voor marketingberichten of zich wilt aanmelden voor marketingberichten van ons, kunt u dit doen door uw voorkeuren op te geven op de desbetreffende site of door contact met ons op te nemen op het onderstaande post- of e-mailadres.

Als u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring hebt, kunt u contact met ons opnemen op:

Contact formulier Tonerwebshop.nl

Waar dit wettelijke vereist is, kunt u toegang aanvragen tot de persoonsgegevens van u die wij beheren. In overeenstemming met de wetgeving kunnen wij u redelijke kosten in rekening brengen voor toegang tot uw persoonsgegevens, maar wij brengen geen kosten in rekening voor een toegangsaanvraag.

Ons recht om deze privacyverklaring te wijzigen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving periodiek worden bijgewerkt in overeenstemming met wijzigingen aan onze procedure voor onlinegegevens. Wij zullen boven aan de verklaring aangeven wanneer deze voor de laatste keer is bijgewerkt. Wij raden u aan de pagina met onze privacyverklaring bij elk bezoek aan onze Sites te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.